RSS blog posts RSS comments

Allt om Skene i Västra Götaland

Posted by: admin | Category: | Comments Off on Arbete och jobb i Skene

Det är allt vanligare att inte bo och arbeta på samma ställe. Idealet för samhällsplanerarna förr var att skapa orter och inte minst förorter där man både bodde och hade sin försörjning. Så ser det inte ut längre. I synnerhet i tätbefolkade områden som i Västsverige med många större städer. Göteborgsregionen erbjuder en enorm arbetsmarknad och att bosätta sig nära en sådan region gör det lätt att byta jobb och göra karriär i arbetslivet.

I Skene finns det flera stora arbetsplatser. Som ofta är det kommun och landsting som är de stora arbetsgivarna på mellanstora orter. I Skene finns lasarettet och en vårdcentral. Gymnasieskolan tillsammans med för- och grundskola genererar även dessa många arbetstillfällen. Den största privat drivna arbetsplatsen är Frösunda Assistans som finns för att ge människor med funktionshinder hjälp och stöd. De stora arbetsplatserna finns alltså inom den mjuka sektorn i Skene.

För den som vill driva företag finns gott om industrimark i Skene. Marken ligger på vägen mot Göteborg och samtidigt mot Landvetters flygplats. Marks kommun har ett näringslivs- och medborgarkontor. De finns för att hjälpa dig med frågor kring att starta ett eget företag. Marks kommun har både tomtmark att sälja och lokaler för produktion och lager att hyra.

Det finns dessutom två fristående organisationer för att stödja näringsverksamhet i regionen. Det ena heter Borås Business region. Där ingår många av kommunerna runt Borås. Den andra organisationen är MINAB som är Marks Idé och Näringslivråd AB. De finns för att stödja nyföretagande.

Att bo i Skene betyder att man har en enorm arbetsmarknad inom räckhåll, både hemmavid men i synnerhet i närliggande orter. Skene ligger mitt i mellan Göteborg, Borås och Varberg. Till Borås tar det 20 minuter och till Göteborg 45 minuter. Här är det nära till allt.


Comments are closed.