RSS blog posts RSS comments

Allt om Skene i Västra Götaland

Posted by: admin | Category: | Comments Off on Kultur i Skene

Där det finns människor finns det kultur och där det har funnits människor länge finns det ofta mycket kultur. Skene är inget undantag då det i Viskans dalgång bott människor i tusentals år och ännu längre.

Ramsholmen i Örby

sjöskeneDen äldre kulturen representeras väl av kulturreservatet i Örby. Det är ett av de äldsta kulturreservat vi har i Sverige. Reservatet består av en avgränsad del av Örby socken och består av ungefär 70 hektar. I reservatet finns en sjö centralt belägen, Dräggsjön. Sjöns stränder är mycket långgrunda och där finns en del sandstränder som kan inbjuda till bad. I sjön finns många fiskarter som abborre, gädda, mört och till och med ål. En hel del växtlighet förstås med bland annat vackra näckrosor i några vikar med gyttjebotten.

Kulturvärdena består av olika spår av mänsklig verksamhet. Här finns gravar från både sten- och bronsålder. Husgrunder och ruiner efter torp och backstugor och en jordkällare. Lämningarna kan berätta mycket om hur man levde förr och man kan tydligt se olika odlingslotter och ana vad som har odlats. Även resterna av ett torkhus för lin finns inom reservatet.

Kulturhuset Skene

Det som tidigare var Folkets Hus är nu Kulturhuset Skene. I detta kulturhus finns det massor av aktiviteter. Några av de viktigaste är den satsning man gör på barnteaterföreställningar i samarbete med Marks kommun. Dessa barnteaterföreställningar vänder sig främst till barn i förskolan och föreställningarna ges för hela regionen runt Skene. Man har under 2014 bjudit på Ivar, Knutte och Katten samt Tove Jansons I Mumindalen.

För de äldre visas film av olika slag. Storfilmer som The Hunger Games och Hobbit blandas med thrillers som Gentlemen. Men även de yngre åldrarna får sitt genom Sune i Fjällen och film om Alfons Åberg.

En ganska ny företeelse är att man kan visa teater, musikal och opera direktsänt från stora scener världen runt. Så även på Kulturhuset Skene. Exempel på tester som visas är Monthy Pytons återförening på teater i London. Föreställningen visas med svensk text så det är lätt att hänga med. Utan text visades Galenskaparnas föreställning Casinofeber tidigare under året.

Man visar även konserter av klass. Inför julen 2014 visas en julkonsert med Sven-Bertil Taube som tillsammans med Göteborgs symfoniorkester bjuder på JulJubel från Göteborgs Konserthus. Sven-Bertil Taube har just fyllt 80 år, still going strong.

Kulturskolan

För att säkra återväxten av kulturintresserade innevånare har Marks kommun satsat på en kulturskola. Under dagtid undervisar lärare från Kulturskolan på ett 20-tal skolor runt om i kommunen och på kvällarna händer saker i Kunskapens Hus i Skene. Närmare 700 elever är engagerade i olika aktiviteter där. Främst gör man där saker som kräver att man samlas och gör saker tillsammans till skillnad från undervisningen dagtid. I Kunskapens hus spelar man i ensembler och orkestrar, det finns även sånggrupper.

Teater har sin givna plats hos kulturskolan och ett mer udda inslag är cirkus. Ett uppskattat inslag är Gränstimmen som alla elever hos Kulturskolan är välkomna att delta i. Där får man prova på olika instrument och annat inom ramen för Kulturskolans verksamhet.

 


Comments are closed.