RSS blog posts RSS comments

Allt om Skene i Västra Götaland

Posted by: webmaster | Category: | Comments Off on Utbildning i Skene


Skene är en liten ort som tillhör Marks kommun och ligger i Västra Götaland. Skene är en del av tätorten Kinna sedan 1970 då de båda orterna setts som sammanväxta. skene1I Skene bor det idag cirka 5800 personer. Trots sin ringa storlek finns det ändå gott om skolor i Skene, både från ung ålder och upp till tonåren. ”Skogsgrinden” är Skenes förskola och är centralt belägen på orten. Skogsgrinden drivs av personalen som ett personalkooperativ i egen privat regi. Den är dessutom en av Sveriges cirka 210 förskolor som är med i ”I Ur och Skur”-pedagogiken. Denna pedagogik går ut på att erbjuda barnen plats på så kallade ”utedagis” för barn från cirka 1 års ålder. Man anser att barnen bäst lär sig omtanke om lekkamrater när de får vistas i naturen bland djur och växter.

När det är dags att börja grundskolan finns ”Parkskolan” som är en mångkulturell skola med omkring 170 elever från flera olika kulturer och nationer. Skolan är idag verksamhet för elever i årskurs F-2 och där varje årskurs är treparallellig. I skolan inriktas det på en språklig medvetenhet, både genom skrift och tal. ”Tingvallaskolan” är en nytänkande skola som erbjuder grundskola i årskurserna 3-6 och har idag cirka 260 elever. De arbetar bland annat med Smartboard i varje klassrum som innehåller interaktiva skrivtavlor. På rasterna anordnar fritidspersonalen diverse aktiviteter för samtliga elever. Även här bedrivs ett språkutvecklande arbete i alla ämnen, med syftet att bland annat stärka det svenska språket.

Efter avslutad grundskoleutbildning erbjuds alla elever en kostnadsfri och frivillig fortsatt gymnasieutbildning. Skolan ”Marks Gymnasieskola”, även kallat ”Kunskapens Hus”, är en kombinerad högstadieskola samt gymnasieskola. skene2Det finns totalt 18 nationella program varav 12 utgörs av yrkesprogram samt 6 som är högskoleförberedande och 5 som är introduktionsprogram. Marks Gymnasieskola har idag cirka 900 elever. Utöver dessa skolor finns även ”Montessoriskolan Pärlan” i Skene. Den här skolan tillämpar montessoripedagogiken som innebär att det enskilda barnet ska sättas i centrum. Förskola och fritidsverksamhet integreras med grundskolan på ett unikt sätt och skolan emottar idag barn och ungdomar i åldrarna 2-15 år. Skolan ligger centralt i Skene och räknas som en friskola som är upptagen i Marks kommuns barnomsorgsplan.


Comments are closed.